Biserica Sfantul Antonie - Titan
Biserica Sfantul Antonie - Titan
Biserica Sfantul Antonie cel Mare - Titan
Pisania
Catapeteasma
Sfanta Treime

Adaugat : 16 Iunie 2015

Biserica “Sfântul Antonie cel Mare” Titan – Bucureşti – scurtă prezentare (micromonografie)

I. Arhiepiscopia Bucureştilor

I. 3. Protoieria Sector 3 – Bucureşti

I. 3. 27. Parohia “Sf. Antonie cel Mare” Titan (Protieria sector 3 – Bucureşti)

 

 1. B. Istoricul comunităţii parohiale şi al bisericii parohiale

Istoricul parohiei “Sfântul Antonie cel Mare” Titan şi al bisericii cu hramurile “Sf. Ier. Nicolae” şi “Sf. Cuv. Antonie” de la Iezerul – Vâlcea

 

La răsărit şi la nord-est de fosta comună suburbană Dudeşti-Cioplea, până pe la începutul secolului al XX-lea, se aflau întinse livezi, vii, grădini de zarzavat, păşuni şi terenuri agricole. Apoi, odată cu industrializarea zonei s-au creat diferite cartiere muncitoreşti - printre care Titan şi Balta Albă, cu un pronunţat caracter rural. Iardupăanul 1970, întreaga zonă şi-a schimbat, în mod radical, înfăţişarea, ridicându-se numerose blocuri pentru circa 100.000 de locuitori. S-au creat aşanumitele "cartiere dormitor” fără niciun edificiu cultural, spiritual, social sau religios.

După revoluţia din Decembrie 1989, mai bine spus, din anul 1990 au început a fi ridicate multe şi diferite lăcaşuri de cult şi închinare – biserici, pentru nevoile spirituale ale unei populaţii lăsate de izbelişte, în această privinţă. Astfel, în perimetrul cuprins între B-dul 1 Decembrie 1918 – B-dul Theodor Pallady şi marginea/periferia orasului, având drept axă principală Str. Jean Steriadi, prin Ordinul nr. 6223/1996 din 13 august 1996 al Departamentului/Compartimentului Inspectoratului Eparhial din cadrulArhiepiscopiei a Bucureştilor, se înfiinţează Parohia “Sfântul Antonie cel Mare”.

Sfântul Antonie cel Mare s-a născut în cetatea Heracleopolis din Egipt, în anul 251 şi a murit la vârsta de 105 ani, în anul 356. Este unul dintre întemeietorii monahismului creştin, având zi de pomenire/prăznuire anualăîn ziua de 17 ianuarie.

Organizarea Parohiei şi construirea unei biserici a fost încredinţată Părintelui Daniel Goga, care a reuşit să obţină de la Municipalitate un teren în suprafata de 1045 mp, pe strada Jean Steriadi la nr. 19/A. De menţionat/precizat faptul că un sprijin consistent/substanţial în obţinerea acestui teren a oferit familia Bosnigeanu Ştefan şi Carmen Iuliana - părintii preotului paroh Daniel Goga.

Dupa obţinerea tuturor documentelor legale necesare, la 1 aprilie 1997 s-a pus piatra de temelie, în prezenţa P.S. Părinte Teodosie Snagoveanu - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor la acea vreme, şi s-a purces la ridicarea unei sfinte biserici cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - mare apărător al dreptei credinţe, prăznuit, în fiecare an, în data de 6 decembrie, Sfântul Nicolae a fost Episcop în Mira Lichiei din Asia Mică, în prima jumătate a secolului al IV- lea. 

De reţinut şi subliniat faptul că în anul 2008, biserica a primit, la recomandarea P.F. Părinte Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi un al doilea hram - SfântulCuvios Antonie de la Iezerul - Vâlcea, contemporan cu domnitorii/voievozii Matei Basarab şi Sf. Martir Constantin Brancoveanu (sec. al XVII-lea), prăznuit, anual, în ziua de 23 noiembrie.

Sfânta Biserică s-a construit din lemn, în stil maramureşan, după un proiect întocmit de către domnul inginer Florea Voicu – arhitectul de atunci al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi domnul inginer Constantin Ruscă, cu aprobarea Arhiepiscopiei Bucureştilor. Un rol foarte important în ridicarea/edificarea bisericii l-a avut domnul inginer Emil Semenescu, apoi regretatul epitrop inginer Constantin Tâmplaru (plecat la Domnul în seara zilei de Bobotează a anului 2008), precum şi domnul consilierparohial Lazăr Vălu (trecut şi el la veşnicele lăcaşuri în luna decembrie anul 2011).

Fundaţia/elevaţia bisericii este din beton armat, adâncă de 1 m şi cu o înălţime de 0,60 m deasupra solului, totul acoperit cu o placă de beton armat.S-au folosit stâlpi din lemn de brad ce au secţiunea de 20x20 cm, închiderea perimetrală exterioară făcându-se din scândură de brad în montaj tip caplama, iar în interior tip asterială. Pereţii sunt izolaţi termic cu vată minerală. Acoperişul este din şiţă, cu trei cruci metalice şi instalaţie de paratrăsnet. 

Atât fundaţia, cât şi curtea sunt placate cu piatră de râu prinsă în beton. La interior s-a placat cu gips- carton gletuit. Pereţii pronaosului, cafasului şi pangarului au fost înnobilaţi prin placarea cu plăci fibrolemnoase melaminate. Cu acelaşi material s-a executat mobilierul din Sfântul Altar şi lambriul din biserică. Biserica, în formă de navă cu Altarul absidal poligonal, are o lungime de 13 m, o lăţime de 7,50 m şi o înălţime interioară de 6 m. Intrarea se face prin partea de sud-vest. În partea de vest se află un turn- clopotniţă înalt de 22 m în care este montat un clopot din bronz de circa 200 kg, donat de catre familia Grigore Radu.

Biserica este prevazută cu instalaţii de încălzire centrală, realizatăde domnul Florin Marinescu - având cazan propriu pe gaze naturale - instalaţie electrică, aer condiţionat, instalaţie de sonorizare şi sistem de pază antiefracţie - lucrare a domnului colonel Daniel Ivaşcu. Interiorul bisericii a fost pictat în tehnica tempera, în cursul anului 2002, de către pictorii bisericeşti Ioan şi Daniela Moldoveanu, precum şi de domnul Tudorel Ciuhureanu. Întreg mobilierul din lemn precum şi catapeteasma au fost executate de către soţii Gheorghe şi Irina Ursu din judeţul Neamţ.

Târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 26 septembrie anul 2004, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de către vrednicul de pomenire P.F. Părinte Teoctist - Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S. Părinte Teodosie Petrescu - Arhiepiscopul Tomisului şi P.S. Părinte Sebastian Ilfoveanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu un impunător sobor de preoţi şi diaconi.

Terenul din jurul bisericii este împrejmuit cu un gard din lemn de brad, o Troiţă - executată de către sculptorul Ştefan Obreja, constructie (lumânărar) cu nişe pentru ars lumânări din cărămidă, acoperită cu şiţă, pergale din lemn de brad lăcuit şi cu pictură în frescă, cu băncuţe, iar în curte se află o fântână din piatră. La nord de biserică se intenţionează construirea  unui obiectiv social şi o capelă mortuară. (Cf. http://www.bisericasfantulantonie.ro/istoric/biserica-sfantul-antonie-titan-266).

C.Câteva consideraţii şi aprecieri la adresa paroniei şi a preotului paroh

Biserica despre care voi vorbi puţin, în cele ce urmează, este un locaş de închinare, meditaţie şi rugăciune, foarte drag sufletului meu!... De ce? Din foarte multe motive, cum ar fi: frumuseţea sfintelor slujbe şi a cântărilor bisericeşti – promovate şi susţinute de către o strană impecabilă; bogăţia faptelor şi acţiunilor pastoral – misionare ale Sfinţiţilor Slujitori – în frunte cu Părintele Paroh Daniel Goga – Păstorul cel plin de vocaţie, harismă, naturaleţe, dragoste, disponibiltate, compasiune şi milă creştină, propovăduire şi mărturisire cucernică, evlavioasă şi autentică care, practic, se confundă permanent şi neîncetat sau neîntrerupt cu viaţa şi activitatea acestei biserici şi comunităţi parohiale, autentice; apoi mulţimea densă şi consistentă a credincioşilor, care participă la sfintele slujbe, mai mulţi în curtea bisericii decât în interiorul ei, fiindcă dacă ar fi fost să-i cuprindă pe toţi trebuia să aibă dimensiunile unei catedrale, spiritul frăţesc şi de echipă în care se organizează aici orice activitate sau acţiune: fie că este o seară cultural – spirituală, catehetică sau duhovnicească, fie că este o campanie umanitară, fie că este o acţiune administrativ – edilitară şi gospodărească, fie că este vorba de organizarea unui eveniment deosebit, a unui praznic, a unui pelerinaj ori procesiuni, sau a hramurilor sfintei noastre biserici parohiale…

Cu alte cuvinte, sau altfel spus, aici se râde cu cel ce râde, se plânge împreună cu cel ce plânge, se bucură cu cel ce se bucură şi, mai ales, se roagă, în comuniune deplină, cu cel care a venit să se roage!...

Atmosfera, ambianţa ce caracterizează această comunitate bisericească, parohială, vie, activă, dinamică, filantropică, propovăduitoare şi mărturisitoare, este una bazată pe armonie frăţească şi familială, cucernică şi evlavioasă, totodată, sănătoasă, neipocrită, nefăţarnică şi cu totul autentică!... Aici se simt toţi ca într-o familie: preoţii cu credincioşii, bătrânii cu tinerii, bogaţii cu săracii şi intelectualii cu muncitorii!...

Prin urmare aduc laudă şi cinste, respect şi recunoştinţă tuturor celor care contribuie la realizarea, săvârşirea şi desăvârşirea acestei stări, specifică creştinismului primar, răsăritean şi autentic!... Iată cum şi de ce poate deveni o biserică de cartier una de suflet!... O biserică, o comunitate eclesială altminteri tânără, căci abia în toamna anului trecut - 2014 a împlinit  (pe 26 septembrie), zece ani de la slujba de târnosire a ei, fiind ctitorită, zidită şi construită de la firul ierbii!… (a se vedea pentru cei interesaţi - http://www.bisericasfantulantonie.ro/istoric/biserica-sfantul-antonie-titan-266).

Aşadar, atât pentru edificarea şi confirmarea tuturor celor prezentate şi enunţate, în cuvinte sărace şi simple, de mine, până aici, cât şi pentru a vă bucura de frumuseţea ei arhitectural – edilitară, surprinsă în multe ipostaze fotografice excepţionale, merită consultat tot site-ul parohiei - http://www.bisericasfantulantonie.ro/.

În continuarea celor prezentate până acum şi, totuşi, într-o altă ordine de idei, vreau să recunosc şi să mărturisesc faptul că, participând deseori la slujbele, activităţile, acţiunile şi evenimentele acestei biserici, m-am întrebat şi, până la urmă, mi-am răspuns şi am înţeles, că mare parte din fiii şi membrii acestei comunităţi parohiale au învăţat şi reţinut cât de importantă este, sau ar trebui să fie, Biserica în viaţa lor şi, totodată, ce important rol pot avea ei în viaţa Bisericii – această „Cetate pe care nici porţile iadului nu o vor birui” – absolut indispensabilă vieţii noastre duhovniceşti, în vederea dobândirii mântuirii noastre!...

            În concluzie, voi susţine că demersul misionar al Bisericii trebuie să cuprindă conceptul potrivit căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, dar în care sălăşluieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa noastră a vieţii lui Iisus Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii de păstor de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care, până la urmă, o are orice creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite răspunderi în Biserică.”

Aşadar, iată şi de aici constatăm faptul că Biserica şi, în fond, Ortodoxia este o formă de creştinism (nesecularizată în conţinutul şi fondul ei intrisec) extrem de rafinată, de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi aprecia sau gusta în profunzimile ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui Dumnezeu – Cel în Treime preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile, cele acoperite de umbra păcatului şi a morţii!...

            Iar acum, în încheierea acestui material aniversar - omagial, vreau să-i felicit pe toţi cei care au ostenit şi contribuie în continuare, la săvârşirea şi desăvârşirea acestei lucrări cultural-spirituale, misionare şi pastorale, făcută cu timp şi fără timp, în Biserica „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan, cărora le doresc să aibă parte de folositoare bucurii, de binecuvântate mângâieri şi de nemărginite împliniri duhovniceşti, iar celor născuţi deja în lumea cealaltă – a Împărăţiei Cerurilor, şi plecaţi din această Sfântă Biserică – Cetate a Duhului, să se bucure acolo de înveşnicita comuniune cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în lumina cea neînserată a Sfintei Treimi! Amin!...

 

Dr. Stelian Gomboş

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Acţiunile şi activităţile filantropice, precum şi serile duhovniceşti organizate de către, în cadrul şi la nivelul parohiei „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan – Bucureşti, pe parcursul anului 2014/2015…

 

17 Februarie 2014 – seară duhovnicească, intitulată „"Importanţa şi valoarea Părintelui Duhovnicesc în viaţa creştinului"”, susţinută de către Părintele Daniel Barâcă – Parohul Bisericii „Bunavestire” din Şoseaua Giurgiului, sector 4, Bucureşti.

24 Februarie 2014 – seară duhovnicească, intitulată „Despre demnitate, curaj, martiriu şi libertate, pornind de la exemplul mucenicesc al întemniţaţilor politici”

08 Martie 2014 – organizarea campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

10 Martie 2014 - seară duhovnicească, intitulată „seară duhovnicească, intitulată „Rolul Sfintei Liturghii în viaţa spirituală a creştinului contemporan”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie” – Gorgani din Bucureşti.

17 Martie 2014 – seară duhovnicească, intitulată "Temeiuri şi argumente patristice care stau la baza Tainelor Sfintei Spovedanii sau a Pocăinţei şi a Sfintei Împărtăşanii sau Euharistiei" - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Udricani" din Bucurşsti.

26 Martie 2014 – seară cultural – spirituală în cadrul căreia a fost invitat de onoare doamna actriţă Daniela Nane.

31 Martie 2014 – seară duhovnicească, intitulată „Sfânta Liturghie – Marele Paști al Bisericii”, susţinută de către Părintele Profesor Daniel Benga – Parohul Bisericii „Sf. Mc. Ştefan” – Cuiubul cu Barză din Bucureşti.

07 Aprilie 2014 – seară duhovnicească, intitulată "Stările vieţii duhovniceşti după Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

28 Aprilie 2014 – seară duhovnicească, intitulată „Drumul către familie. Abstinenţa sau concubinaj”, susţinută de către bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu.

12 Mai 2014 – seară duhovnicească cu titlul "Sensul pedagogic al suferinţei", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

26 Mai 2014 – seară duhovnicească cu tema "Rolul terapeutic al pildelor", susţinută de către Părintele Profesor Emanoil Băbuş de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

11 Iunie 2014 – seară duhovnicească cu tema "Taina Pocăinţei şi pregătirea lăuntrică pentru aceasta" susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea - Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

16 Iunie 2014 – seară duhovnicească şi lansare de carte cu titlul "Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie", invitat fiind domnul Claudiu Bălan - Preşedintele Asociaţiei "Ortodoxia Tinerilor" din Galaţi.

30 Iunie 2014 – seară duhovnicească şi lansare de carte cu tema "Sfinţii de lângă noi. Întâmplări, portrete, reflecţii" invitat fiind domnul Ciprian Voicilă - Sociolog la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.

 05 - 06 Iulie 2014 – am organizat o campanie de suflet pentru Parohia Ortodoxă Română din localitatea Vidacut, judeţul Harghita, condusă de către Părintele Horia Racea, unde, la iniţiativa Părintelui Marius Ştefan Suiugan, am dus şi oferit diferite ajutoare, necesare bisericii şi comunităţii româneşti de acolo.

15 Septembrie 2014 – seară duhovnicească cu tema "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu - Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

29 Septembrie 2014 – seară duhovnicească cu tema "Sfânta Euharistie în viaţa familiei creştine, contemporane", susţinută de către Părintele Profesor Marian Vild de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

07 Octombrie 2014 – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii “Sfânta Treime” din localitatea Drgăneşti – Vlaşca, judeţul Teleorman, condusă de către Maica Stravroforă Mitrodora Gligor.

13 Octombrie 2014 – seară duhovnicească cu tema  "Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane", invitat fiind Părintele Arhim. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

19 – 25 Octombrie 2014 – un grup de opt personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

03 Noiembrie 2014 – conferinţa cu tema "Prevenirea tuturor bolilor noastre prin asumarea unui stil de viaţă sănătos, corect şi autentic", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind domnul Dr. Pavel Chirilă - Directorul Centrului Medical "Naturalia" din Bucureşti şi a Centrului - Hospice de îngrijiri paleative "Sf. Mc. Irina" din localitatea Voluntari - Ilfov.

08 Noiembrie - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

17 Noiembrie 2014 - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

21 Noiembrie 2014 – seară duhovnicească cu titlul  "Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane, precum şi despre datoria creştinului de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos - Euharistic, în societatea contemporană, secularizată", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Părintele Protos. Dr. Nectarie Petre - Stareţul Mănăstirii Crasna - Prahova.

24 Noiembrie 2014 – seară duhovnicească cu tema "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică pentru familia creştină contemporană, spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului – Prahova.

05 Decembrie 2014 – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa.

12 – 13 Decembrie 2014, un grup de nouă bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

14 Decembrie 2014, am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

09 Februarie 2015 – a avut loc conferinţa şi lansarea de carte, intitulată “Se întorc morţii acasă”, autor fiind domnul Cornel Constantin Ciomâzgă la care au vorbit scriitorul Cornel Constantin Ciomazgă şi Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica "Sf. Silvestru" din Bucureşti.

02 Martie 2015 - seară duhovnicească cu tema “Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul virtuţilor şi al faptelor celor bune”, susţinută de către Părintele Profesor Dumitru Pintea – Slujitor la Biserica “Mavrogheni” din Bucureşti.

07 Martie 2015 - organizarea ediţiei a doua a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

16 Martie 2015 - seară duhovnicească, intitulată "Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul Pocăinţei şi al plânsului duhovnicesc” - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Udricani" din Bucurşsti.

23 Martie 2015 - seară duhovnicească cu titlul "De ce Biserica are nevoie de tineri şi tinerii au nevoie de biserică?", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

30 Martie 2015 - seară duhovnicească intitulată „Perioada Triodului - urcuş spre Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie” – Gorgani din Bucureşti.

20 Aprilie 2015 - seară duhovnicească, intitulată "Din învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre Pocăinţă" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

18 Mai 2015 - seară duhovnicească intitulată „Mărturisirea lui Hristos Cel Înviat - Despre arătările Domnului după Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Constantin Preda – Parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Plevna din Bucureşti.

25 Mai 2015 – seară duhovnicească cu tema "Despre provocarea misiunii parohiale în contextul societăţii contemporane", invitat fiind Preacucernicul Părinte Profesor Gheorghe Istodor - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa.

08 Iunie 2015 – seară duhovnicească cu tema “Despre misiunea, propovăduirea şi pastoraţia mănăstirilor ortodoxe în rândul credincioşilor de azi", avându-l ca invitat pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

Detalii, amănunte, documentar foto - video şi informaţii suplimentare, cu privire la toate aceste activităţi/acţiuni, şi multe altele, puteţi găsi pe site-ul parohiei noastre www.bisericasfantulantonie.ro

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Amin!

Doamne ajută!

Cu deosebită consideraţie, în numele organizatorilor şi a participanţilor, epitrop Stelian Gomboş

 

E. Profilul actual al parohiei

În prezent se organizează, cu regularitate, în ziua de luni a săptămânii, diferite conferinţe, seri duhovniceşti şi foarte captivante/interesante întâlniri catehetice şi alte multe activităţi spiritual – educative şi social – culturale cu şi pentru tinerii parohiei noastre, precum şi variate acţiuni caritativ – filantropice, în celelalte zile ale săptămânii, mai cu seamă vinerea, sâmbăta şi duminica, de asemenea şi nenumărate pelerinaje şi acţini pastoral – misionare şi duhovniceşti – apologetic pentru toţi credincioşii parohiei noastre, inclusive pe diferite categorii de vârstă, sociale şi intelectuale, în special sâmbăta şi duminica.

Totodată cei doi părinţi slujitori ai bisericii noastre – Daniel Goga şi Marius Ştefan Suiugan, efectuează foarte multe vizite pastoral – canonice la domiciliu, unde îi asistă şi consiliază, din punct de vedere pastoral – duhovnicesc, spovedind şi împărtăşind credincioşii parohiei noastre, imobilizaţi sau aflaţi în patul de boală şi suferinţă fizică, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii.

De asemenea, în zilele de miercuri, joi sau vineri au loc frumoase, constructive şi flositoare activităţi/acţiuni catehetice cu cei care urmeaza să fie naşi de botez sau cunuie, precum şi cu cei care urmează să aibă parte de Sfânta Taină a Nunţii/Cununiei, adică viitori miri.

F. Date de contact parohie

 Parohia “Sf. Antonie cel Mare”, Strada Jean Steriadi, nr. 19/A, Bucureşti, Sector 3, cod. 32495. Tel. 0744/643033 - Pr. Paroh Goga Daniel; 031/8059200 – Oficiul Parohial; 0758/062420 - Pr. Coslujitor Suiugan Marius Ştefan, Fax: 021/3452155.Email: goga_dan@yahoo.com; www.bisericasfantulantonie.ro

 

Anexă - Referinţe bio – bibliografice precum şi reflectarea/mediatizarea în presă/massmedia

 

 1. Ioan Buşagă - http://ziarullumina.ro/procesiune-de-traditie-in-parohia-sfantul-antonie-cel-mare--titan-4833.html - 29.09.2011/10.06.2015
 2. Ioan Buşagă - http://ziarullumina.ro/seri-duhovnicesti-in-parohia-sfantul-cuvios-antonie-cel-mare-titan-din-capitala-101595.html - 13.05.2015/10.06.2015
 3. http://basilica.ro/seri-duhovnicesti-si-actiuni-caritabile-in-parohia-sfantul-antonie-cel-mare-titan-104597.html - 26.02.2015/10.06.2015
 4. http://www.noutati-ortodoxe.ro/seri-duhovnicesti-si-actiuni-caritabile-in-parohia-sfantul-antonie-cel-mare-titan_l49157_p0.html - 26.02.2015/10.06.2015
 5. http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/intalniri-duhovnicesti-parohia-sfantul-antonie-mare-titan-144801.html - 01.05.2014/10.06.2015
 6. http://www.doxologia.ro/actualitate/arhiepiscopia-bucurestilor/targ-de-caritate-la-parohia-sfantul-antonie-titan-din - 28.02.2014/10.06.2015
 7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_bisericilor_ortodoxe_din_Bucure%C8%99ti – 10.06.2015
 8. https://ro-ro.facebook.com/pages/Grupul-catehetic-al-parohiei-Sf-Antonie-cel-Mare-Titan/420844964649603?sk=notes – 10.06.2015
 9. http://ortodoxieautentica.blogspot.ro/2014_03_01_archive.html - 10.06.2015
 10. http://basilica.ro/seri-duhovnicesti-in-parohia-sfantul-cuvios-antonie-cel-mare-titan-din-capitala-106715.html - 14.05.2015/10.06.2015
 11. http://basilica.ro/hramul-parohiei-sfantul-antonie-titan-102167.html - 23.11.2014/10.06.2015
 12. http://www.bisericasfantulantonie.ro/
 13. Ioan Buşagă - http://ziarullumina.ro/o-mare-familie-sub-ocrotirea-sfintilor-antonie-11432.html - 05.05.2011/10.06.2015
 14. http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/moastele-sfantului-cuvios-antonie-la-iezerul-valcea-capitala-137407.html - 20.09.201/10.06.2015
 15. http://www.arhiram.ro/stiri/2012/09/moastele-sfantului-cuvios-antonie-de-la-iezerul-valcea-capitala - 20.09.2012/10.06.2015
 16. http://vremurivechisinoi.blogspot.ro/2012/09/pelerinaj-in-bucuresti-cu-moastele.html - 19.09.2012/10.06.2015
 17. http://cuvantortodox.ro/2012/09/20/pelerinaj-in-bucuresti-cu-moastele-sfantului-antonie-de-la-iezeru-valcea/ - 20.09.2012/10.06.2015
 18. http://portal.tfm.ro/moastele-sfantului-cuvios-antonie-de-la-iezerul-valcea-aduse-la-parohia-sfantul-antonie-cel-mare-titan/ - 19.09.2012/10.06.2015
 19. https://www.youtube.com/watch?v=6PTqqtIXfdY – 15.03.2015/10.06.2015
 20. Catalin Ion - http://lonews.ro/promo/18435-o-conferinta-intre-prieteni-poti-vedea-discutiile-de-aseara-in-progamul-tv-lacasuri-ortodoxe.html - 10.03.2015/10.06.2015
 21. http://lonews.ro/alter-news/17473-sfantul-anton-hram-la-biserica-sfantul-cuvios-antonie-cel-mare-din-titan.html - 13.01.2015/10.06.2015
 22. http://lonews.ro/media-cinema/17018-stiri-colinde-de-sfantul-nicolae-in-biserica-de-lemn-din-titan-bucuresti-zi-de-hram.html - 04.12.2014/10.06.2015
 23. http://www.arhiepiscopiabucurestilor.ro/index.php/evenimente-bisericesti/5032-seri-duhovnicesti-in-parohia-sfantul-cuvios-antonie-cel-mare-titan-din-capitala - 14.05.2015/10.06.2015
 24. http://www.noutati-ortodoxe.ro/targ-de-caritate-la-parohia-sfantul-antonie-cel-mare-titan_l28649_p0.html - 23.02.2013/10.06.2015
 25. http://cititordeproza.ning.com/group/revistasiteurilordecarteculturalebloguri/forum/topics/colinde-de-sfantul-nicolae-in-biserica-de-lemn-din-titan-bucurest?xg_source=activity – 05.12.2014/10.06.2015.

 

 

 

 

Material documentar, întocmit, realizat şi redactat de epistrop Stelian Gomboş

 

Biserica Sfantul Antonie - Titan