Despre virtuţile teologice ale credinţei, nădejdii şi dragostei în lumina scripturistică a Noului Testament