Intâlnirea/şedinţa anuală pentru toti membrii Adunării Parohiale

Adaugat : 10 Februarie 2017

Convocator,

Iubiţi credincioşi ai parohiei noastre,

Conducerea şi oficiul parohial al bisericii noastre vă convoacă la întâlnirea/şedinţa anuală pe toţi membrii Adunării Parohiale, care va avea loc în cadrul bisericii noastre, în ziua de duminică – 12 februarie 2017, orele 13,00, imediat după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie…

Dorim să precizăm faptul că Adunarea parohială, ca organism deliberativ, este compusă din (toţi) credincioşii majori ai parohiei, bărbaţi şi femei, care mărturisesc prin credinţa, faptele şi ţinuta lor morală, ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, de învăţătura ei de credinţă şi de instituţiile ei.

În agenda de lucru şi pe ordinea de zi a acestei întâlniri vor figura următoarele puncte:
-         Dezbaterea, analizarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului parohial;
-         Dezbaterea, analizarea şi aprobarea raportului de activitate al Comitetului parohial;
-         Discutarea şi aprobarea contului de execuţie şi al bilanţul financiar -contabil al parohiei noastre;
-         Analizarea şi aprobarea bugetului anual al parohiei noastre;
-         Analizarea/planificarea diferitelor proiecte, evenimente, acţiuni şi activităţi ale parohiei noastre, ce urmează a fi realizate şi a se desfăşura pe parcursul acestui nou an – 2017.

Trebuie menţionat, subliniat şi reţinut faptul că Adunarea parohială se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, şi anume în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...

Cu aleasă preţuire,

Preot Paroh Nicolae Gavrilă