Convocator

Adaugat : 19 Ianuarie 2016

Arhiepiscopia Bucureştilor
Protoieria Sector  3 Capitală
Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan
Str. Jean Steriadi nr. 19/A, sector 3, Bucureşti


Convocator,

Iubiţi credincioşi ai parohiei noastre,


Conducerea şi oficiul parohial al bisericii noastre vă convoacă la întâlnirea/şedinţa anuală pe toţi membrii Adunării Parohiale, care va avea loc în cadrul bisericii noastre, în ziua de duminică – 07 februarie 2016, orele 13,00…

Dorim să precizăm faptul că Adunarea parohială, ca organism deliberativ, este compusă din (toţi) credincioşii majori ai parohiei, bărbaţi şi femei, care mărturisesc prin credinţa, faptele şi ţinuta lor morală, ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, de învăţătura ei de credinţă şi de instituţiile ei.

În agenda de lucru şi pe ordinea de zi a acestei întâlniri vor figura următoarele puncte:
- Dezbaterea, analizarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului parohial;
- Dezbaterea, analizarea şi aprobarea raportului de activitate al Comitetului parohial;
- Discutarea şi aprobareacontului de execuţie şi al bilanţul financiar-contabil al parohiei noastre;
- Analizarea şi aprobarea bugetului anual al parohiei noastre;
- Evaluarea, aprobarea şi validarea listei noilor membri, propuşi, pentru a face parte din actualul Consiliu Parohial.

Trebuie menţionat, subliniat şi reţinut faptul că Adunarea parohială se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, şi anume în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...


Cu aleasă preţuire,
Preot Paroh Daniel Goga