Conferinta "Despre virtuţile teologice ale credinţei, nădejdii şi dragostei în lumina scripturistică a Noului Testament", susţinută de către Părintele Prof. Univ. Dr. Ion Popescu - Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii