Preafericitul Parinte Patriarh Daniel - la ceas omagial si aniversar - 7 ani de patriarhat

Adaugat : 12 Septembrie 2014

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române – la ceas omagial şi aniversar – împlinirea a şapte ani de patriarhat vrednic, rodnic, îmblelşugat şi binecuvântat de Dumnezeu (2007 – 2014)…

La acest mărit praznic şi ceas aniversar – al zilei Preafericirii Voastre de naştere, şi a împlinirii unei frumoase vârste, de 63 de ani de viaţă rodnică şi pilduitoare, precum şi a împlinirii a şapte ani de patriarhat vrednic, rodnic, îmbelşugat şi binecuvântat de Dumnezeu, doresc să vă felicit şi să vă urez, Preafericirea Voastră, să aveţi parte de multă sănătate, putere de muncă în continuare, de multe realizări şi sporite împliniri duhovniceşti, însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!”

Să vă bucuraţi de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultivaţi şi să le înmulţiţi pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin pastoral-misionar, duhovnicesc şi cărturăresc, în această nobilă şi măreaţă ascultare de Păstor Duhovnicesc al românilor dreptslăvitori creştini, de aici şi de pretutindeni!...  Dumnezeu să vă ajute!

Aşadar, acum, la ceas de mare bucurie spirituală, îi urăm cu toţii un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, la 22 iulie anul 2014, împlineşte frumoasa, rotunda şi binecuvântata vârstă de 63 de ani şi cinci ani de patriarhat pilduitor în slujba Bisericii Ortodoxe Române. Erudit de seamă şi cărturar desăvârşit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reuşit să dăruiască întregii comunităţi ortodoxe o rază de lumină spre calea mântuirii.

Originar din Banat, mireanul Dan-Ilie Ciobotea avea să vadă lumina zilei în anul 1951, la 22 iulie, în localitatea Dobreşti, din judeţul Timiş, fiind cel de-al treilea copil al învăţătorului Alexie şi al Stelei Ciobotea. Crescut în casă de dascăli, micuţul a desluşit primele taine ale Abecedarului la Şcoala Primară din satul natal, urmând apoi cursurile gimnaziale de la şcoala din localitatea Lăpuşnic. Între anii 1967 şi 1970 a fost licean mai întâi la Buziaş şi apoi la Lugoj. Din puţinele mărturii pe care le avem despre aceste etape de viaţă ale Patriarhului Daniel, am aflat cu mare bucurie despre o dorinţă pe care mama sa, Stela, a făcut-o deseori cunoscută, aceea ca fiul său să devină preot. Vocaţia a fost, fără îndoială, incontestabilă.

De la Lugoj a plecat la Sibiu, spre a-şi continua studiile la Institutul Teologic Universitar. În perioada anilor 1974-1976, Dan-Ilie Ciobotea a frecventat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea preotului profesor doctor Dumitru Stăniloae, care, cu prilejul susţinerii tezei „Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală”, declara: „Spiritualitatea adevărată a preotului este să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”. În perioada redactării şi elaborării tezei de doctorat, Dan-Ilie Ciobotea a avut ca îndrumători şi pe alţi doi reputaţi profesori francezi, Gerard Ziegwald şi André Benoit. La 15 iunie anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strassbourg, cu titlul „Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité”. Traiectul acestui stagiu de doctorat a fost impresionant - la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strassbourg şi la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică, Germania.

La numai un an după susţinerea tezei de doctorat, în anul 1980, a fost numit lector la Institutul Ecumenic de la Bossey din Elveţia, fiind şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg. În această perioadă, ca şi în cea a cursurilor doctorale, a participat la numeroase întruniri ecumenice, printre care se numără: al treilea Congres Ortodox al Europei Occidentale de la Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul despre Filioque de la Klingenthal Franţa (1978 şi 1979), Conferinţa Studenţilor Creştini de la Wellesley, SUA (1979) şi Conferinţa ecumenică de la Cambridge Boston, SUA (1979), la cele din urmă cu tema „Credinţa, ştiinţa, viitorul”. De asemenea, se pot aminti Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine de azi de la Mănăstirea Valamo din Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică „Iisus Hristos - Viaţa lumii” de la Niederaltaich, Germania (1982), Reuniunea ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creştinilor de la Veneţia (1982) şi A şasea adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983).

Pe fondul unor studii aprofundate legate de misiunea ortodoxă, este lesne de înţeles apropierea tânărului Dan-Ilie Ciobotea de cuvântul Evangheliei. Acest lucru a determinat hotărârea viitorului Patriarh de a intra în viaţa monahală. Sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui Arhimandrit Ilie Cleopa, care i-a fost şi naş de călugărie, în anul 1987 a devenit monah, cu numele Daniel.

 Într-un interviu acordat de Preafericitul Părinte Patriarh lui Jürgen Henkel, unul dintre cunoscătorii occidentali ai ortodoxiei, se pune mare preţ pe mesajul Evangheliei: „Prin predicile şi cuvintele mele am încercat mereu să desluşesc oamenilor cât mai clar mesajul Evangheliei. Trebuie să turnăm în forma potrivită conţinutul nu întotdeauna uşor al Evangheliei. De exemplu, când întâlnesc în cadrul predicii termeni teologici precum epicleză, încerc să-i explic de îndată. La întâlnirile cu oameni simpli, de la muncitori până la ţăranii de la sate, trebuie să reuşim să găsim limbajul potrivit. În România, oamenii se bucură când au prilejul să discute cu teologi, preoţi sau episcopi. Activitatea pastorală trebuie să ia în considerare în mod serios acest lucru” (sursa: Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, Jürgen Henkel, în dialog cu Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel Ciobotea).

Activitatea ştiinţifică şi pastoral-misionară a Părintelui Patriarh Daniel a cunoscut multiple şi diverse valenţe, care i-au conturat un profil spiritual aparte. Ajuns Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a pus, şi pune în continuare, mare preţ pe vindecarea sufletului: „Ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Ce-i foloseşte lui dacă câştigă lumea aceasta, dar îşi pierde sufletul său? Aici este esenţialul vieţii pe Pământ. Dacă nu avem Biserică şi nu avem preot, riscăm să ne pierdem sufletul. Degeaba construim altceva dacă nu construim în primul rând casa pentru vindecarea sufletului de păcate, pentru luminarea lui.”

La 12 septembrie anul 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, moment şi evenimet de la care, iată se împlinesc acum, cinci ani…

În activitatea sa de până acum, Părintele Patriarh Daniel s-a remarcat ca fondator de instituţii, publicaţii, organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii, iniţiator, sprijinitor şi coordonator a numeroase programe sociale, culturale şi educative. A înfiinţat şi susţinut mai multe instituţii de învăţământ teologic, facultate şi seminarii, mai multe asociaţii social-filantropice şi centre cultural-pastorale, atât în Moldova unde a fost arhipăstor 17 ani, cât şi în Arhiepiscopia Bucureştilor. O grijă deosebită a arătat pentru monahism, numărul mănăstirilor şi schiturilor crescând în timpul păstoririi Preafericirii Sale. Tot în timpul arhipăstoririi Sale, au fost canonizaţi mai mulţi sfinţi români, au fost înfiinţate sau reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ţară au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie. A efectuat o vizită irenică la Constantinopol, vizite pastorale în Austria, Franţa şi Spania, precum şi vizite canonice în mai multe arhiepiscopii şi episcopii din ţară.

Între multe altele, remarcăm şi reţinem faptul că la Bucureşti, Patriarhul Daniel a pus bazele primului Centru de presă al Bisericii Ortodoxe Române, BASILICA, care cuprinde Radio TRINITAS, TV TRINITAS, 'Ziarul Lumina', Agenţia de ştiri 'BASILICA' şi Biroul de presă al Patriarhiei Române, despre care a spus şi afirmat că: „Acestea sunt mijloace pastorale extraordinare care aduc noutatea acestei lucrări pe care Biserica trebuie să o împlinească astăzi cu alte mijloace. Întreaga activitate a Bisericii este oglindită zilnic, este urmărită şi este făcută cunoscut tuturor credincioşilor din Biserică pentru ca să se exprime în acelaşi timp şi unitatea în această acţiune”. Toate acestea nu sunt decât nişte lucruri pilduitoare acum, la acest moment aniversar, când fiecare dintre noi, începând cu ierarhii, apoi cu preoţii şi cu noi, credincioşii, suntem alături de Întâistătătorul Bisericii noastre.

Patriarhul nostru deţine mai multe funcţii şi onoruri, cum ar fi cea de membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles, şi a obţinut mai multe titluri şi distincţii. Este Doctor Honoris Causa al mai multor universityăţi din ţara noastră, precum şi al Universităţii Catolice 'Sacred Heart', Fairfield, Connecticut - S.U.A., iar la 30 septembrie anul 2007, când a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a primit, din partea Preşedintelui României Domnul Traian Băsescu, Ordinul 'Steaua României' în grad de mare Cruce, de atunci, împlinindu-se, iată, în această toamnă, cinci ani...

Patriarhul Daniel – al Bisericii Ortodoxe Române a fondat mai multe publicaţii şi a participat la peste 120 de simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii sau întruniri naţionale şi internaţionale şi a publicat mai multe volume. Este autorul a peste 1200 de articole, studii în română, franceză, engleză şi germană, cuvântări şi prefeţe. Mai multe studii şi articole au apărut în alte limbi, după cum ne informează (şi) 'Ziarul Lumina'.

Aşadar, acum, în încheierea acestei modeste dar sincere evocări, cu caracter omagial şi aniversar, vă mărturisesc faptul, Preafericirea Voastră că eu personal, mă simt foarte onorat pentru faptul că am avut fericitul prilej şi marea şansă de vă întâlni şi de vă cunoaşte, pentru care motiv am ţinut neaparat să-mi exprim, (şi) în scris, recunoştinţa, gratitudinea şi respectul meu la acest ceas aniversar, când vă doresc să aveţi parte, în continuare, de multă sănătate, de mult spor şi de multe împliniri duhovniceşti!... Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze şi să vă poarte de grijă, permanent! Amin!...

    Un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Preafericite Părinte Patriarh Daniel, acum la împlinirea a cinci de pilduitor, vrednic şi binecuvântat patriarhat!...

Bucureşti – 30.09.2014
Cu aleasă preţuire şi deosebită recunoştinţă,
Stelian  Gomboş – Consilier
la Secretariatul de Stat pentru Culte