Triodul - călăuză duhovnicească spre Înviere şi Pilda Vameşului şi Fariseului

Data : 03 Februarie 2017

Adaugat in : Articole

Triodul - călăuză duhovnicească spre Înviere şi Pilda Vameşului şi Fariseului

Începând cu Duminica vameşului şi a fariseului, calendarul ortodox consemnează intrarea în perioada premergătoare Paştilor. Numită după cartea în care sunt redate, pe larg, slujbele bisericeşti din acest răstimp, perioada Triodului se distinge prin specif

Citeste
Temniţele şi închisorile comuniste din România

Data : 02 Februarie 2017

Adaugat in : Articole

Temniţele şi închisorile comuniste din România

Pentru a intra direct în tema şi subiectul acestui material documentar, vom afirma, remarca şi susţine că reperele doctrinare comuniste demonstrează că acest curent politic a fost mai mult decât atât, a fost un sistem malefic ce are structura şi modul de

Citeste
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania

Data : 30 Ianuarie 2017

Adaugat in : Articole

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania

Iată că din anul 2011, din ziua de 31 ianuarie, ne facem părtaşi la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare cărturar, scriitor, teolog, iararh, cunoscător şi mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti, totodată şi apologet al d

Citeste
Despre viaţa, opera şi activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi

Data : 27 Ianuarie 2017

Adaugat in : Articole

Despre viaţa, opera şi activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi

Sfinţii Trei Ierarhi sunt pomii cei mai roditori ai creştinismului practic, cu fructe de dreptate, pace, iubire pentru aproapele. Iată de ce se numesc luceferii creştinătăţii permanent aprinşi în candelele adevăratei credinţe creştine.

Citeste
Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Data : 17 Ianuarie 2017

Adaugat in : Articole

Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Instaurarea guvernelor democrat-populare pe arcul cronologic al anilor 1944-1948 şi a celor care au urmat, precum şi transformarea statelor est-europene în sateliţi statali şi ideologici a influenţat activitatea Bisericii ca actor naţional.

Citeste
Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina

Data : 04 Ianuarie 2017

Adaugat in : Articole

Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina

Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte

Citeste