Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale

Adaugat : 01 Septembrie 2015

Recenzie…

Stelian Gomboş – Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale, Editura Magic Print, Oneşti, 2015, 855 p.

Lucrarea  pe care avem bucuria şi cinstea de a o prezenta iubitorilor de carte religioasă este o culegere de articole, eseuri şi studii teologice. Cartea a apărut cu binecuvântarea IPS Părinte Calinic Argatu – Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului.

Încă dintru început, semnalăm cu admiraţie faptul că, deşi tânar, autorul are un curriculum vitae impresionant ca teolog şi publicist: sute de articole publicate în zeci de reviste de specialitate, precum şi nu mai putin de 18 cărţi editate.

Aşa cum remarca în cuvântul de binecuvântare şi Arhiepiscopul Calinic: Cunoaştem, recunoaştem, apreciem şi chiar admirăm străduinţele publicistice şi scriitoriceşti ale slujitorului Cuvântului şi cuvintelor perene, în persoana perseverentului şi preasincerului apologet, propovovăduitor şi mărturisitor – Stelian Gomboş.

Şi, pe bună dreptate, ce altceva este volumul de faţă, decât numai un tratat de apologie a credinţei creştine, o propovăduire a adevărurilor ortodoxe şi mai ales o mărturisire a faptului că minunat este Dumnezeu în tot lucul mâinilor Sale – în special dacă ai ochi ca să vezi aşa ceva, aş puncta eu. Căci ce pot fi altceva decât apologie şi mărtirisire deopotrivă, titluri ca: Despre frumuseţea iubirii, rolul bunătăţii şi importanţa iertării; Învăţătura filocalică despre lume, cu frumuseţea ei; Despre felurile şi modurile prezenţei lui Iisus Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie – Dumnezeiasca Euharistie – şi în spiritualitatea ortodoxă; Despre Frumuseţea lui Dumnezeu în raport cu frumuseţea noastră şi modul cum se manifestă ele în viaţa Bisericii şi sunt doar câteva din cele peste 30 de titluri strânse sub coperţile unui veritabil tom teologic ce numără 855 de pagini!...

Din carte, ca un fir roşu, se desprinde adevărul de credinţă că Sfânta Euharistie este nu numai centrul Sfintei Liturghiei sau numai centrul cultului, ci este deasemenea şi centrul vieţii creştinului prin modul cum acesta se raportează din punct de vedere moral, spriritual sau chiar duhovnicesc la tot ceea ce-l înconjoară. Iată, cât de limpede se exprimă autorul în acest sens: Împărtăşirea cu Iisus Hristos în Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie, pe lângă aspectul prezenţei lui Iisus Hristos în noi, aşa cum a promis celor ce cred în El – Ioan 6, 66, are şi un aspect comunitar- eclezial, fiind o încorporare desăvârşită în Trupul cel tainic al lui Iisus Hristos Cel Înviat. Euharistia se revelează din ce în ce mai mult astăzi, în conştiinţa teologică modernă, ca fiind Taina Bisericii prin excelenţă, Taină în care Biserica se realizează, se recunoaşte şi se perpetuează, ca locul şi timpul adunării credincioşilor lui Dumnezeu. Am citat din articolul Euharistia de la Cina cea de Taină la cea de la Emaus – privire retrospectivă a Teologiei Euharistice… pag. 147.

Autorul impresionează prin fapul că este atât de actual în ceea ce priveşte marile probleme ale lumii contemporane aşa cum sunt credinţa, discernământul, iertarea, bunătatea, dar mai ales iubirea. Domnia sa are o abordare atât teologică, cât şi una din punct de vedere social, demonstrând cât de important este ca omul de azi, atât de expus unei vieţi din ce în ce mai desacralizate, să nu uite de originea sa dumnezeiască, de faptul că este fiu al unei Biserici din care face parte nu numai că a fost botezat, ci ca o persoană ce trebuie să se implice cât mai activ şi real în viaţa ecleziologică. Multe din crizele omului de azi n-ar exista dacă ar conştientiza ce minunată este frumuseţea iubirii, care este rolul bunătăţii şi cât de importantă este iertarea…

Astăzi, într-o lume care prea uşor îşi uită personalităţile şi oamenii care au avut contribuţiea lor în destinele multor generaţii, Stelian Gomboş are deosebitul merit de a-i omagia pe mulţi părinţi duhovniceşti cum ar fi:  Arsenie Papacioc, Teofil Părăian, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Constantin Galeriu sau Dumitru Stăniloae. Autorul subliniază rolul pe care părintele duhovnicesc îl are în urcuşul dumnezeiesc al credinciosului, căruia i-ar fi mult mai greu dacă nu ar fi însoţit pe cale de un părinte duhovnicesc care să-l ajute să fie cât mai pregătit când se întâlneşte cu Iisus Hristos în Sfânta Euharistie.

Aşadar, studiul de faţă doreşte să evidenţieze şi să sublinieze, încă odată, importanţa Sfintei Împărtăşanii în viaţa credinciosului fără de care el nu poate accede la desăvârşirea şi la mântuirea sa personală, din punct de vedere spiritual. Deasemenea, materialul de faţă este fundamentat pe citate scripturistice şi patristice care vin să întărească cele enunţate şi care fac parte din tezaurul duhovnicesc al Bisericii.

Aceasta mai ales datorită faptului că se cunoaşte adevărul că Biserica este cea care adăposteşte şi sporeşte de la Iisus Hristos prin slujitorii ei consacraţi care sunt preoţii – tezaurul cel nepreţuit din punct de vedere duhovnicesc care este Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie, care prin Epicleza din cadrul Sfintei Liturghii se face Trup şi Sânge de viaţă dătător pentru a ne duce pe noi spre viaţa veşnică.

Recomandăm călduros cartea pe care o puteţi achiziţiona din librăriile de specialitate sau o puteţi comanda pe adresa de e-mail stelian_gombos@yahoo.com.

Pr. Florin IORDACHE