Bucuria slujirii prin cuvânt – articole, eseuri, însemnări, reportaje

Adaugat : 10 Februarie 2017

Semnal editorial şi publicistic – Preot Dr. Ionel Popescu, Bucuria slujirii prin cuvânt – articole, eseuri, însemnări, reportaje. Lucrare tipărită cu binecuvântarea IPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Editura “Partoş”, Timişoara, 2016, 250 pagini…

Părintele Vicar Dr. Ionel Popescu – scurt excurs bio-bibliografic

Părintele Ionel Popescu - Vicar administrativ la Arhiepiscopia Timişoarei (de la 1 decembrie 2009) şi Preot Paroh la Parohia Timişoara Iosefin (de la 1 iulie 2001), s-a născut la  27 iulie 1955, în localitatea Hobiţa Grădişte, comuna Clopotiva, judeţul Hunedoara.

Studii: Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1962 - 1966), Şcoala generală a urmat-o în comuna Sarmizegetusa (1966 - 1970), Seminarul Teologic din Caransebeş (1970 - 1975), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1976 - 1980), stagiul militar TR (1975 - 1976), cursuri de doctorat la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universităţii Babeş - Bolyai Cluj - Napoca (1997 - 2003), specialitatea istoria evreilor - cu doctoratul susţinut în anul 2006.
Profesor la Seminarul Teologic Caransebeş (1981 - 2001), director al seminarului (1995-2001), consilier cultural la Episcopia Caransebeşului (1994 - 1996), cursuri de limba germană la Leipzig şi Erlangen, Germania (1992 - 1993), studii de Teologie la Facultatea de Teologie Protestantă din Erlangen - Nürnberg (1993 - 1994) şi burse de cercetare la Graz, oferite de fundaţia catolică "Johann Weber"(1997 - 1998) şi la Viena, ca bursier al Conferinţei Episcopilor Austrieci (1999 - 2000).

Lector universitar la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa (2000 - 2008), redactor al "Calendarului românului" Caransebeş (1995 - 1996), metodist pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi membru în colectivul de redacţie al revistei "Altarul Banatului" Timişoara (1995 - 2001) şi al foii "Învierea" Timişoara (din anul 2003), consilier administrativ - bisericesc la Arhiepiscopia Timişoarei (2003 - 2009), membru şi secretar al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei şi membru al Adunării Naţionale Bisericeşti (2002 - 2010); participant la mai multe manifestări cu caracter teologic şi ştiinţific în ţară şi străinătate (Austria, Germania, Elveţia, Franţa, Serbia), precum şi la Adunarea Ecumenică Europeană organizată la Graz (23 - 29 iunie 1997) şi Sibiu (4 - 9 septembrie 2007); hirotonit diacon (30 ianuarie 1983), preot (7 octombrie 1984) şi hirotesit iconom stavrofor (mai 1995); căsătorit cu doamna ing. Rodica Popescu, având doi fii: Andrei, absolvent al Facultăţii de Litere din Timişoara (Secţia Istorie - Limba germană) şi Vlad, student la Conservatorul din Graz (vioară).

Lucrări publicate:
Cântece şi coruri religioase pentru copii şi tineret, Ed. Banatica, Reşiţa - Caransebeş, 1997, 145 pp (în colaborare);
Şcoala Teologică din Caransebeş, Ed. Banatica, Reşiţa-Caransebeş, 1998, 32 pp. (în colaborare);
Parohia Timişoara Iosefin - scurt istoric, Ed. Marineasa, Timişoara, 2002, 14 pp.;
Comunităţile evreieşti din Banat, sec. XVIII - XIX. Specific şi integrare, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2007, 282 pp.;
Ecouri perene de lumină şi credinţă din Ţara Sfântă, Ed. Învierea, Timişoara, 2009, 172 pp.;
Patriarhul Miron Cristea, ierarh providenţial al naţiunii române. Cuvântări, Ed. Învierea, Timişoara, 2009, 236 pp. (în col.);
Contribuţia slujitorilor Bisericii la păstrarea şi afirmarea culturii în părţile Caransebeşului, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 4 - 6, 1994, pp. 112 - 116;
Colegiul de studii pentru bursierii ortodocşi din Erlangen, zece ani de la înfiinţare, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 10 - 12/1994, pp. 154 - 157;
Protosinghelul Iosif Iuliu Olariu, în Almanahul "Calendarul românului", Caransebeş, 1995, pp. 191-198;
Alegerea, hirotonia şi instalarea noului ierarh al Episcopiei Caransebeşului, Preasfinţia Sa Dr. Laurenţiu Streza, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 7 - 9/1996, pp. 7 - 13;
Academia Teologică din Caransebeş, 70 de ani de la înfiinţare, în vol. Banatul iugoslav, trecut istoric şi cultural, Novi Sad, 1998, pp. 277 - 282 (în lb. română şi sârbă);
Crâmpeie din istoria unei vechi şi valoroase biblioteci bănăţene, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 4 - 6/1999, pp. 73 - 76;
Relatări despre Revoluţia Română din decembrie 1989 în paginile ziarelor germane "Süddeutsche Zeitung" şi "Frankfurter Allgemeine Zeitung", în revista "Foaia Diecezană", Caransebeş, nr. 11/1999, pp. 11 - 12 şi 17 - 18;
Mitropolitul Visarion Puiu la Abbazia di Maguzzano, în revista "Învierea", Timişoara, nr. 12/15 iunie 2000, p.2;
Episcopul Dr. Miron Cristea, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 1 - 3, pp. 147-156 şi în revista "Coloana Infinitului", Timişoara, nr. 65/2008, pp. 9 - 15;
Muzica religioasă şi laică în perioada Vechiului Testament. Instrumentele muzicale, în revista "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 1 - 3/2001, pp. 58 - 68;
Mesia şi activitatea Sa după Vechiul Testament, în revista "Învierea", Timişoara, nr. 24/15 decembrie 2002, p.4;
Synagogues and Jewish Schools in Banat in the 18th and 19 th Centuries, în "Studia Judaica", XI - XII, Ed. Efes, Cluj - Napoca, 2004, pp. 98 - 123;
Relaţiile religioase şi culturale între comunităţile evreieşti şi confesiunile creştine din Banat, în rev. "Altarul Banatului", Timişoara, nr. 1 - 3/2005, pp. 98 - 120;
Contribuţia Mitropolitului Academician Nicolae Corneanu la dezvoltarea studiilor patristice româneşti şi la promovarea ecumenismului, în vol. Viaţa academică din Banat, 1866 - 2006, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006, pp. 159 - 166;
Contribuţia episcopului academician Nicolae Popea la dezvoltarea activităţii culturale în Episcopia Caransebeşului, în vol. Viaţa academică din Banat, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006, pp. 342 - 346;
Zukunft der Familie. Hat die Familie Zukunft?, în vol. Lebensform Familie. Zukunftfrage für Europa, 10. Internationaler Kongres Renovabis, Freising, Deutschland, 2006, pp. 204 - 222;
Noul Testament de la Bălgrad - 360 de ani de la apariţie, în revista "Columna 2000", Timişoara, anul IX, nr. 35 - 36/2008, pp. 113 - 114;
Biserica Ortodoxă Română şi interferenţele creştino - iudaice, în vol. Identitate şi Cultură. Studii privind istoria Banatului (coord. prof. univ. dr. Victor Neumann), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 48 - 76;
Iosefinul ortodox. Contribuţii monografice, Timişoara, 2012;
Hobiţa – Grădişete. File de monografie şi de etnografie, Timişoara, 2013;
Icoane vii ale spiritualităţii creştin – ortodoxe, Timişoara, Editura “Partoş”, 2015.
Consultant de specialitate al lucrării Simbolica biblică şi creştină. Dicţionar enciclopedic, Ed. Învierea, Timişoara, 2005; membru în colectivul de coordonare al lucrării Martiri creştini din România în perioada regimului comunist, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007;
Autor a numeroase articole, prefeţe, postfeţe, recenzii, note, traduceri, interviuri, publicate în revista Mitropolia Banatului şi Îndrumătorul bisericesc, Calendarul almanah al Arhiepiscopiei Timişoarei, apoi revistele Altarul Banatului, Învierea (Timişoara), Foaia Diecezană, Calendarul românului şi Interferenţe (Caransebeş); Columna 2000 şi Coloana Infinitului (Timişoara); Biserica şi Şcoala (Arad); Credinţa străbună (Alba Iulia); Gândirea (Sibiu); Academica (Bucureşti); Timpul (Reşiţa); Renaşterea bănăţeană (Timişoara); Floare de latinitate (Novi - Sad, Panciova, Serbia);
Organizator a numeroase manifestări cu caracter bisericesc şi cultural, participant la mai multe emisiuni Radio - TV în ţară şi străinătate şi
Realizator a două filme: Pelerini români în Ţara Sfântă (în colab. cu TVR Timişoara) şi Pelerini români în Grecia. (Cf. http://www.parohiaiosefin.ro/index.php?page=212 – 15.09.2015).


Câteva referinţe, analize şi aprecieri – la adresa autorului şi a cărţii

Încă de la bun început, doresc să recunosc şi dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna, cărţile pe care le-a scris Părintele Ionel Popescu, precum şi toată activitatea sa pastoral - misionară, caracterul şi cultura foarte vastă şi solidă de care dispune, de asemenea (şi) dragostea sfinţiei sale pentru cultura, arta şi spiritualitatea autentică!...

Întâi de toate doresc să mărturisesc că sunt entuziasmat, bucuros şi încântat pentru iniţierea, elaborarea şi publicarea acestei lucrări – ce evocă istoria şi geografia – cu oamenii deosebiţi şi locurile acestea minunate, totodată trecutul şi prezentul, anticipând, într-un oarecare fel şi viitorul acestei zone româneşti şi regiuni ecleziale a Banatului Ortodox.

Aici, în această carte sau datorită ei, ne aducem aminte cu vibrante emoţii, sentimente de recunoştinţă şi preţuire de înaintaşii noştri, de moşii şi strămoşii noştri, trăitori, vieţuitori şi chiar supravieţuitori pe aceste meleaguri, care de multe ori au fost vitregite de vremurile istoriei şi oropsite de valurile năvalnice ale acestei vieţi pământeşti, plină de suferinţe, ispite, încercări şi necazuri dar chiar le-au depăşit şi traversat, rezistând cu stoicism şi nu nădejde în Dumnezeu – Cel ce toate le poate celui ce crede în El, căci „ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu!”...

De aceea se cuvine să-i evocăm, să-i omagiem şi să-i pomenim în rugăciunile noastre, din această perioadă binecuvântată de Dumnezeu, plină fiind de har şi de îndestulare, fiindcă datorită lor şi rugăciunilor slujitorilor şi credincioşilor acestei biserici, ce din veac au statornicit aici credinţa creştină – cea drept mărturisitoare şi de-a pururi autentică ori strămoşească.

Această lucrare – monografie şi medalion, alcătuită de Părintele Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Paroh al Bisericii “Naşterea Maicii Domnului” Timişoara Iosefin – Dr. Ionel Popescu se bucură de binecuvântarea şi cuvântul călduros al ÎPS Părinte Ioan Selejan  – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, potrivit căruia „Bucuria slujirii prin cuvânt este darul de suflet pe care îl oferă Părintele Vicar Ionel Popescu iubitorilor de carte şi credincioşilor bănăţeni, precum şi tinerilor care bat la porţile Teologiei.

Cartea de faţă însumează câteva de material publicate de autor, vreme de trei decenii, în foile şi revistele bisericeşti şi laice din Banat, pe vremea activităţii sale de Profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş, apoi ca Preot Paroh în Timişoara şi, de aproape cincisprezece ani, ca slujitor în administraţia noastră eparhială.

Ea l-a urmărit pe Părintele Ionel Popescu, ca o umbra pe cărările vieţii, de la Caransebeş până în Basarabia şi până în banatul sârbesc, la Vârşeţ, de la Timişoara la locurile sfinte din Israel sau la centrele de spiritualitate creştin – ortodoxă din vechea Eladă” (p. 5).

Altfel spus, “Fără datele, informaţiile, relatările şi reportajele consemnate în paginile acestei lucrări, adică în cartea Părintelui Dr. Ionel Popescu, „Bucuria slujirii prin cuvânt”, credem că istoria Bisericii noastre din această parte de ţară ar fi rămas mai săracă. De pildă, sunt foarte interesante mărturiile Sfinţiei Sale despre fraţii români din Serbia şi din Basarabia, despre ierarhii şi preoţii din Banatul de munte şi cel de câmpie, despre manifestările bisericeşti la care a luat parte în ţară şi peste hotarele ei, iar pelerinajele deosebite organizate cu credincioşii pe care îi păstoreşte la Biserica Timişoara – Iosefin, l-au ajutat să aducă o parte din Ţara Sfântă, aşa cum a găsit-o după două milenii de la întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În acest context semnalăm şi articoloul “Actualitatea manuscriselor de la Qumran” sau de la Marea Moartă, atât de importante pentru spiritualitatea iudaică, manuscrise care întăresc autenticitatea cărţilor Vechiului Testament şi limpezesc ori clarifică alte aspect legate de cultura şi de civilizaţia poporului Israel” (p. 5).

“Dramaticele momente ale Revoluţiei din Decembrie 1989 fac, parte, de asemenea, din preocupările Părintelui Vicar Dr. Ionel Popescu. Sfinţia Sa nu participat în mod direct, altfel spus, nu a fost martor ocular la faptele istorice din zilele frământate şi fierbinţi ale Revoluţiei derulate în oraşele Timişoara şi Arad, însă a cercetat documentele, descrierile şi articolele din presa vremii şi, mai ales, a luat legătura cu preoţii şi părinţii care au participat, în fruntea credincioşilor, la protestele de stradă, ce au avut loc în cele două mari oraşe.

Informaţiile şi datele consemnate în presa laică şi cea bisericească a anului 1990, relatările obţinute prin viu grai de la fraţii slujitori se regăsesc în articolele publicate în acest volum, rămânând, astfel, drept mărturii de însemnată credibilitate pentru Biserica noastră, dreptmăritoare, strămoşească şi românească” (pp. 5 – 6).

“Pe lângă cele semnalate deja, prin această lucrare, autorul dovedeşte şi faptul că este un apropiat şi prieten al Sfinţilor Ilie Profetul sau Proorocul, Andrei Apostolul cel întâi chemat şi Iacov cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Niceta de Remesiana. Pe toţi îi descrie în cuvinte sincere, delicate şi alese şi îi prezintă credincioşilor ca modele, pilde şi reepere de înaltă şi autentică vieţuire creştinească, spirituală şi duhovnicească” (p. 6).
“Învăţământul teologic din Banat, Profesorii de Teologie Ortodoxă de aici precum şi personalităţile vieţii noastre bisericeşti, intelectuale şi culturale ori spirituale se bucură, totodată, de atenţia distinsului nostru autor, ca şi tematica biblică sau scripturistică, fără a fi ignorate sau trecute cu vederea aspectele importante şi atât de actuale cu privirea la viaţa de familie sau la problemele contemporană, concrete, ce stau în faţa unui slujitor preocupat de viaţa pastoral – misionară de astăzi” (p. 6).

În altă ordine de idei, Părintele Vicar Dr. Ionel Popescu afirmă şi ne aminteşte că “În anul 1994 a fost reînfiinţată Episcopia Caransebeşului şi, anul următor, la stăruinţa vrednicului şi pururea pomenitului Episcop Emilian Birdaş, a fost reluată publicarea/tipărirea revistei eparhiale “Foaia Diecezană”.
O parte din materialele volumului de faţă au apărut, aşadar, în această prestigioasă publicaţiei bisericească, iar o altă parte, în revista “Învierea” a Arhiepiscopiei Timişoarei, înfiinţată la începutul anului 1990” (pp. 8 – 9).

Alte câteva articole, cronici, eseuri şi reportaje le-am alcătuit la solicitarea unor publicaţii bisericeşti şi laice din municipiile Arad, Alba Iulia, Reşiţa, Caransebeş, Timişoara şi chiar din Banatul sârbesc, atât cu prilejul unor sărbători bisericeşti, cât şi pentru a semnala diferite evenimente cu character, teologic, cultural, ştiinţific şi spiritual” (p. 9).

Autorul – Sacordot şi Slujitor, Preot, Îndrumător şi Învăţător, vrednic, harnic şi dinamic, mai precizeză faptul că “Fiind vorba despre materiale de presă care abordează o varietate şi o multitudine de teme şi subiecte, volumul de faţă nu are un caracter unitar, iar cuprinsul respectă ordinea cronologică în care au fost publicate toate aceste producţii pastoral – misionare, istorice, spirituale şi apologetic – mărturisitoare.

Cu alte cuvinte, cititorul este rugat, de asemenea, să ţină seama de faptul că unele material destinate credincioşilor în scopul popularizării elementelor, esenţiale şi fundamentale, ale credinţei noastre, au fost elaborate într-o formă cât mai accesibilă, evitându-se, în acest fel, limbajul teologic, specific şi consacrat, adică de specialitate.

Totodată, la fel de adevărat este, însă, că articolele scrise în urmă cu 25 – 30 de ani şi publicate acum pot suporta şi o astfel de abordare, iar o parte din subiectele tratate le-aş prezenta acum într-un mod cu totul diferit” (p. 9).

De reţinut, sublimit şi remarcat, încă odată că “O parte însemnată a acestei lucrări se referă la momentele dramatice ale Revoluţiei din Decembrie 1989 şi la implicarea unor preoţi din Arhiepiscopia Timişoarei şi din cea a Aradului în lupta credincioşilor/enoriaşilor pentru libertate, demnitate şi pentru o viaţa mai bună.

În Banat, respectiv la Timişoara, la Arad, la Lugoj, la Reşiţa şi la Caransebeş, preoţii nu s-au speriat în faţa tancurilor şi a armelor automate, ci au ieşit în fruntea coloanelor de manifestanţi, au tras clopotele bisericilor şi au aprins lumânări, au săvârşit slujbe de pomenire pentru cei împuşcaţi şi au rostit, împreună, cu toţii, rugăciunea “Tatăl nostru”, alături, deci, de manifestanţi; or în aceste condiţii, toate aceste pilduitoare fapte de curaj nu trebuiesc ascunse sub obroc” (p. 9).

Părintele Vicar Dr. Ionel Popescu mai precizează faptul că “La materialele consecrate Revoluţiei se adaugă şi reportajele despre vizitele arhiereşti în Banatul Sârbesc, prilej de reluare a frumoaselor şi istoricelor relaţii dintre fraţii de aceeaşi credinţă, limbă şi de acelaşi neam, precum şi despre participarea autorului la diferite întruniri cu caracter ecumenic, din Austria şi Germania” (p. 9 – 10).

Prin urmare, aici şi acum, recunoaştem şi mărturisim faptul, la un loc şi unison, cu Părintele nostru Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan că “Prezentul volum întregeşte, rotunjeşte şi desăvârşeşte activitatea publicistică de trei decenii a Părintelui Vicar Ionel Popescu şi contribuie la îmbogăţirea patrimoniului nostru teologic, spiritual şi cultural” (p. 6).

Câteva concluzii şi încheierea

Astfel stând lucrurile, acum, în încheierea acestui material, vom susţine că demersul misionar al Bisericii noastre şi al slujitorilor Ei, în frunte cu Ierarhii – Membri ai Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu Părintele nostru Patriarh, trebuie să cuprindă conceptul conform căruia Biserica nu este în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte mare de membri ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, dar în care sălăsluieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa noastră a vieţii lui Iisus Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu este reprezentată de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde totul în sine – acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi acţiune sistemului – ci de intervenţia în micro, de îndeplinirea misiunii de păstor de suflete şi a aceleia de următor al Mântuitorului, calitate pe care o are orice creştin botezat, nu numai clericul consacrat şi nu doar cei cu anumite răspunderi în Biserică.”

Drept urmare, iată şi de aici constatăm faptul că Biserica şi, mai zis,  Ortodoxia este o formă de creştinism (nesecularizată în conţinutul şi fondul ei intrisec) extrem de rafinată, de nobilă, de fină, pe care puţini o ştiu astăzi, aprecia sau gusta în profunzimile ei dintru început, lucru pentru care ne rugăm Lui Dumnezeu – Cel în Treime preamărit, să ne ajute şi să ne lumineze minţile noastre, cele acoperite de umbra păcatului şi a morţii!...

Totodată autorului, în persoana vrednicului şi neobositului, cu vocaţie slujitoare şi mărturisitoare - P.C. Pr. Dr. Ionel Popescu, pe care ţinem să-l felicităm (şi) pentru această nouă lucrare, şi pe care o recomandăm tuturor cu toată căldura, îi dorim să ne mai hrănească minţile şi sufletele noastre şi cu alte lucrări ziditoare şi folositoare nouă şi urmaşilor noştri, arătându-ne prin toate acestea dragostea sau ataşamentul faţă de valorile perene ale Bisericii şi neamului nostru Românesc, precum şi vivacitatea ori tinereţea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu – Cel în Treime Slăvit şi Lăudat, pe devotatul şi iubitul Său fiu – slujitor, şi, totodată, îi dorim să aibă parte, în continuare, de folositoare bucurii, de binecuvântate mângâieri şi de nemărginite împliniri duhovniceşti, atât aici pe pământ, cât mai ales dincolo, în lumea cealaltă – a Împărăţiei Cerurilor, unde să se bucure de înveşnicita comuniune cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în lumina cea neînserată a Sfintei Treimi! Amin!...

Dr. Stelian Gomboş