1 an de la moartea Preacuviosului Părinte Arhimandrit şi Stareţ Irineu Iuraşcu de la Mănăstirea Delta Neajlovului – Giurgiu

Adaugat : 10 August 2017

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”

Împlinirea unui an de la săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit şi Stareţ Irineu Iuraşcu de la Mănăstirea Delta Neajlovului – Giurgiu (1941 – 2016)...

În iureşul timpului şi în vârtejul zilei apucăm să ne mai gândim, din când în când, la viaţa omului şi, mai ales, la moartea acestuia, îndeosebi atunci când, primind un telefon, aflăm că a mai trecut cineva apropiat şi drag nouă dincolo, defapt unde?...

În adevărata, vrednica, veşnica şi autentica viaţă!...

Aşa s-a intâmplat şi în urmă cu un an, la 19 august anul 2016, la aflarea veştii trecerii la cele veşnice, după o grea şi încercată perioadă de suferinţă trupească, a Părintelui Arhimandrit Irineu Iuraşcu – Stareţul Mănăstirii Delta Neajlovului, judeţul Giurgiu, la venerabila vârstă de 75 de ani – cel care a fost atâţia ani slujitorul altarului străbun şi al sfintelor slujbe, al cărţilor teologice, pastoral-spirituale şi duhovniceşti!...

Părintele Arhimandrit Irineu Iuraşcu s-a născut la 4 ianuarie 1941 în satul Dăgâţa, judeţul Iaşi.

Născut într-o familie de ţărani credincioşi, a primit la botez numele Ioan și a fost fiind primul dintre cei patru fraţi.

Cursurile şcolii primare şi gimnaziale le urmează în satul natal, după care absolvă Liceul Teoretic din oraşul Roman, judeţul Neamţ.

După terminarea studiilor liceale, urmează Şcoala Tehnică de Medicină Generală din municipiul Roman, judeţul Neamţ, după care funcţionează, vreme de câţiva ani, ca asistent medical – medicină generală.

În anul 1968 obţine titlul de licenţiat în teologie la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu.

Un an mai târziu este hirotonit diacon şi apoi preot pe seama capelei Seminarului Teologic Ortodox din municipiul Cluj Napoca, unde este numit şi preot spiritual.
La Praznicul Schimbării la Faţă, 6 august 1973, este călugărit la Mănăstirea Antim din Bucureşti, sub numele de Irineu.

Fiind remarcat de către Patriarhul de pie memorie Iustin Moisescu, în anul 1978 este numit stareţ la Mănăstirea Căldăruşani din apropierea Bucureştiului.

Este hirotesit protosinghel şi apoi arhimandrit.

Fiind prigonit de autorităţile comuniste, este nevoit să părăsească ţara.

După anul 1990, reîntors în ţară, primeşte ascultarea de preot slujitor la Mănăstirea Plumbuita.

În anul 1992, cu binecuvântarea Vredincului de pomenire, cinstire şi evocare, Patriarhului Teoctist Arăpaşu, este transferat la Mănăstirea Comana, din judeţul Giurgiu, unde îndeplineşte ascultarea de stareţ.

Din anul 2003, la cererea Preacuvioşiei Sale se retrage în apropierea Deltei Neajlovului, unde ctitoreşte o împunătoare mănăstire.

A trecut la cele veșnice, în urmă cu un an, după o îndelungată suferinţă, în chilia sa din sfânta mănăstire, în stare de rugăciune, fiind înconjurat de obştea mănăstirii şi ucenici.

Apreciat fiind în mod deosebit, între mulţi alţii, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, dar şi de chiriarhul său – în persoana PS Părinte Dr. Ambrozie Meleacă – Episcopul Misionar al Giurgiului, şi de către ceilalţi părinţi stareţi şi duhovnici ai eparhiei din inima Ţinutului Vlaşcăi, Părintele Arhimandrit Irineu Iuraşcu a fost toată viaţa drept ca bradul (şi la propriu şi la figurat), cu o voce şi o purtare demnă şi convingătoare, intrasingent dar totuşi cald şi cât se poate de uman în toate deciziile pe care le lua, mai cu seamă în problemele bisericeşti, spirituale şi duhovniceşti.

Era cu o vitalitate remarcabilă pentru vârsta pe care oricum nu şi-o trăda, cu un simţ al umorului măsurat – aşa l-au cunoscut şi aşa îl vor purta permanent în inimă pe Părintele Irineu toţi cei care au trecut pragul mănăstirii giurgiuvene Delta Neajlovului. Fie din paginile revistelor “Lumea Credinţei”, “Lumea Monahilor”, “Lumina”, “Revista Ortodoxă” ori a altor reviste bisericeşti, fie din altele, fie direct din înălţimea, catehetică şi omiletică, propovăduitoare şi mărturisitoare a amvonului, prezenţa cuvântătoare a venerabilului părinte era cuceritoare şi mult folositoare.

Prin sinceritatea, prin cultura sa duhovnicească, prin trăire dar mai ales printr-o neclintită voinţă în Mântuitorul Iisus Hristos, căci a voi şi a face în Domnul Iisus Hristos au fost două daruri, îndelung lucrate şi cultivate de către Părintele Irineu Iuraşcu.

Într-o altă ordine de idei, Părintele Arhimandrit Irineu Iuraşcu a primt cu multă dragoste pe foarte mulţi tineri la sfat,  încurajându-i şi ajutându-i pe mulţi dintre studenţii teologi să se pregătească pentru apărarea şi promovarea credinţei ortodoxe în anii grei ai dictaturii comuniste.

A fost în acelaşi timp un bun păstrător al Tradiţiei şi un păstor receptiv la noile probleme apărute în societate.

Era elegant şi ordonat, ospitalier şi erudit.

Un preot distins al cultului ortodox şi un om al culturii înţelepte, un slujitor al Bisericii şi al poporului român.

În dimineaţa înmormântării şi, mai cu seamă, la sfânta slujbă a prohodirii, săvârşită în incinta bisericii celei noi – ctitoria sfinţiei sale, a vrednicului lăcaş monastic al Deltei giurgiuvene a Neajlovului, din ziua de duminică – 21 august 2016, a participat foarte multă lume care l-a cunoscut şi la preţuit în mod deosebit pe părintele lor duhovnicesc Irineu Arhimandritul!...

Au fost multe coroane, multe flori, multe lacrimi pline de recunoştinţă şi (de) nădejde, că părintele s-a mutat de la moarte la viaţă, acolo unde nu mai este nici suferinţă, nici întristare nici suspin ci viaţă fără de sfârşit fiind prohodit de un numeros sobor de preoţi slujitori, părinţi stareţi, mulţi ucenici şi mulţime însemnată de credincioşi, în frunte cu Arhipăstorul Episcopiei Giurgiului – Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie Meleacă – care a şi omagiat personalitatea celui plecat mai mulţi slujitori al altarului, care au evocat personalitatea părintelui ca fiind unul ce a dat dovadă de multă înţelepciune, răbdare şi pricepere în diferitele momente ale vieţii care i-a fost presărată cu multe ispite, piedici şi suferinţe, mărturisind că toate întâlnirile pe care le-au avut cu părintele au constituit momente de mare înălţare duhovnicească şi mângăiere sufletească, datorită sfaturilor bune, foarte competente şi pertinente, pe care le-a dat!...

Cu alte cuvinte, aşadar, din acest cuvânt – necrolog sau panegiric a reieşit demnitatea pe care a avut-o părintele indiferent  de vitregiile şi de situaţiile cu care s-a confruntat fiindu-le, în acest sens preoţilor, călugărilor şi dascălilor mai tineri un adevărat exemplu de caracter şi onestitate şi, nu în ultimul rând, de probitate morală!...
    Cuvintele noastre însă, sunt puţine şi neputincoase pentru a putea spune cât bine a făcut Părintele Irineu Iuraşcu, datorită ţinutei sale morale şi preoţeşti, a echilibrului şi înţelepciunii sale, a preocupărilor sale teologice şi cărturăreşti, a dragostei sale faţă de Dumnezeu şi (de) oamneni, a ataşamentului său faţă de ţara aceasta şi de Biserica strămoşească!...

    Se cuvine aşadar, şi acum, la împlinirea unui an de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Irineu Iuraşcu de la Mănăstirea giurgiuveană Delta Neajlovului, să-i aducem, în continuare, prinos de cinstire şi de recunoştinţă rugându-ne lui Dumnezeu să-l răsplătească cu harul şi cu dragostea sa cea nemărginită acolo, în locaşurile cele cereşti, în lumina cea neînserată a Slavei Sale!...

Dumnezeu să-l ierte, să-l aşeze cu drepţii şi să-l numere cu aleşii Săi!

Veşnică să-i fie amintirea şi pomenirea, din neam în neam! Amin!...

    
Cu aleasă  preţuire şi deosebită consideraţie,

Dr. Stelian Gomboş